Παράπλευρες Εκδηλώσε...

Οι παράπλευρες εκδηλώσεις του φεστιβάλ περιλαμβάνουν διαλέξεις, θεατρικές Παραστάσεις, Yoga master classes, σεμινάρια Capoeira κ.α..